عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ تشدید تنش بر سر مهاجران میان ایتالیا و فرانسه


تهران- ایرنا- پلیس ترکیه ۲۲ نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری در استانبول دستگیر کرد، نیروهای اوکراینی به پیشروی‌های خود ادامه می­‌دهند و بحران مهاجران و انتقاد تند نخست‌وزیر ایتالیا از فرانسه، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943262/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7