تور رسانه‌ای اوآنا در موزه فرش ایران/ طرح و نقش‌هایی که اعجاب‌انگیز شد


تهران- ایرنا- مدیران خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) در چارچوب تور آشناسازی، از موزه فرش ایران در تهران بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923903/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2