استقبال رئیس جمهوری قرقیزستان از الحالق رسمی ایران به سارمان همکاری شانگهای


تهران – ایرنا – صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در بیست و سومین نشست سران سزمان همکاری شانگهای که در دهلی نو به صورت مجازی در جریان است گفت که الحاق جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عضو رسمی تبریک می‌گوییم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159580/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86